Sygehus Nord grunden

Luftfoto af sygehus - Nordud
Nordud

Udviklingsplan og tilæg til kommuneplan er i offentlig høring fra 14. april til 9. juni 2023.

Siden offentliggørelse af vinderprojekt den 10. maj 2022 har Aalborg kommune bearbejdet projektforslag til en helhedsplan som efter en løbende dialog med Nordud A/S og politikere er vedtaget i Aalborg byråd. I denne forbindelse pågår der en offentlig høringsfase, hvor borgere og interessenter kan byde ind med spørgsmål og bemærkninger til helhedsplanen og kommuneplantillæg 1.061.

Nordud

Giv din mening til kende på Aalborg Kommunes hjemmeside og deltag i debatten for områdets udvikling.

Giv din mening til kende