Sygehus Nord grunden

Luftfoto af sygehus - Nordud
Nordud

Team SLA vinder idekonkurrence

Samlet set konkluderer et enigt bedømmelsesudvalg, at det ud fra en helhedsbetragtning på konkurrenceforslagenes kvalitet er Team SLA forslag, der er det mest overbevisende på såvel et helhedsplanniveau som på et bygnings- og byrumsniveau.

Ud fra en bæredygtighedsbetragtning udmærker forslaget sig dels gennem et overbevisende naturfokus og en vellykket bearbejdning af bebyggelsen i basen, så tætheden balanceres med et fornuftigt mikroklima, og dels ved at forslaget som det eneste foreslår bevaring og omdannelse af yderligere bebyggelse, end krævet i programmet. Bæredygtig byudvikling er i fokus.

Nordud

Ideer og dialog i borgerindragelse sker via et interaktivt medie, hvor du kan give din mening til kende i forhold til visioner for udvikling af området.

Vær med